EFRO: mogelijkheden voor innovatie.

maandag 9 februari 2015

Voor de volgende regio's worden Regionale Ontwikkelingsplannen opgesteld voor de periode 2014-2020:

In deze regionale ontwikkelingsplannen zijn subsidieregelingen opgenomen, die gericht zijn op:

Voor de rubber- & kunststofverwerkende industrie of toepassers van kunststoffen bieden deze programma's mogelijkheden voor financiereing van uw innovatieprojecten. Als u meer wilt weten over de plannen kijk dan op de site voor de regio waar u gevestigd bent.

achtergrond
De 4 Regionale Ontwikkelingsplannen zijn opgesteld in het kader van de Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020 (EFRO). EFRO het als doel de economische verschillen tussen de Europese regio's te verkleinen. In de meer ontwikkelde regio's richt het fonds zich op versterking van de concurrentiepositie en meer werkgelegenheid. Nederland is een meer ontwikkelde regio.

Op het niveau van de landsdelen en in samenspraak met Rijk is besloten dat de EFRO-middelen binnen Nederland worden ingezet op twee van de elf thema’s die in de verordening van de Europese Commissie en Raad voor EFRO zijn geformuleerd, te weten:
Thema 1: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
Thema 4: Overgang naar een koolstofarme economie.
 
Alle 4 de regio's maken een plan voor de periode 2014-2020 dat specifiek is toegesneden op de regionale omstandigheden, krachten en kennisinfrastructuur.

meer achtergrond

« Ga terug