Programma congres Recycling in Ontwerp

donderdag 11 juli 2013

Saxion
 
 
Doorsturen
Afmelden
Uitnodiging:
Congres Recycling in Ontwerp
Dinsdagmiddag 15 oktober 2013 bij Saxion in Enschede
 
De state of the art van de Nederlandse kunststof- en textielrecycling

De afgelopen twee jaar hebben Saxion, Windesheim, de Technische Universiteit Delft en het Industral Design Centre, met diverse producenten, verwerkers en ontwerpers onderzocht hoe productontwerp de recyclebaarheid van producten kan verbeteren. Het doel was te bewijzen dat recycling van kunststof of textiel niet per definitie leidt tot downcycling. Tijdens dit congres kunnen we u de resultaten van dit onderzoek presenteren. Vooraanstaande sprekers laten u bovendien zien wat de huidige stand van zaken is op het gebied van kunststof- en textielrecycling in Nederland. Als afsluiting voeren we een paneldiscussie over de onderzoeksresultaten en schetsen we u het toekomstbeeld van de textiel- en kunststofrecycling in Nederland. Uiteraard heeft u tijdens de afsluitende borrel alle gelegenheid tot netwerken.
Programma
 
12.00 uur: Inloop (broodje en soep)

12.45 uur: Welkomswoord door Jan Wolters, directeur van de Academie Creatieve Technologie (ACT) van Saxion, en Ineke van der Wal, directeur Techniek van Windesheim.

13.05 uur: Problemen in de materiaalvoorziening, door Jan Henk Welink, initiator en secretaris Kennispark Duurzaam Grondstoffenbeheer
De de laatste 5 jaar is het duidelijk geworden dat er zoiets bestaat als 'problemen in de materiaalvoorziening'. Alhoewel de Club van Rome dit al 40 jaar geleden vrij accuraat zag aankomen, wordt nu door het bedrijfsleven en overheid de noodzaak gevoeld om de materiaalvoorziening veilig(er) te stellen in een wereld met een grotere groei aan consumenten dan de aanwas van de wereldbevolking. In de laatste jaren is er daarom een focus op het sluiten van kringlopen en nieuwe businessmodellen die de productlevensduur (zouden moeten) verlengen. Naast de materiaal-strategische behoefte heeft het sluiten van kringlopen ook economische en milieutechnische voordelen.
Over Jan Henk Welink


13.35 uur: Het sluiten van de keten door het inzetten van PP-recyclaat, door Jur Zandbergen, algemeen directeur AKG Kunststofgroep
Om een zogeheten 'Closed-loop-systeem' te kunnen creëren heb je de medewerking en inzet van alle partijen in de keten nodig. Op de weg hiernaartoe vinden we echter diverse hordes, die maar moeilijk te nemen zijn. Onder andere wetgeving op het gebied van REACH & ROHS maakt inzet van recyclaat moeilijk, gebrek aan volledige traceability is hier mede een oorzaak van. Consumenten (en zelfs sommige producenten) zijn, vanwege beperkte informatie over de recyclebaarheid van kunststoffen, niet op de hoogte van de (technische) mogelijkheden. Deelname aan het RIO-project heeft ervoor gezorgd dat we bepaalde vooroordelen hebben kunnen wegnemen; we zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg.
Over Jur Zandbergen

14.05 uur: Een presentatie van Anton Luiken, directeur/eigenaar Alcon Advies BV en mede-oprichter Texperium
Anton Luiken zal in zijn lezing ingaan op het nut en de noodzaak
van textielrecycling. Hierbij zal ook de milieudruk veroorzaakt door textiel aan de orde komen. Vervolgens zal hij ingaan op de mogelijkheden en moeilijkheden van hoogwaardige textielrecycling en een aantal voorbeelden geven van producten die door of met Texperium zijn ontwikkeld. Tot slot zal hij aandacht besteden aan transparantie in de textielrecycling keten aan de hand van de REMO-key.
Over Anton Luiken


14.35 uur: Koffiepauze


15.00 uur: Het project Recycling in ontwerp (RiO) door Gerrit Bouwhuis, associate lector Smart Functional Materials bij Saxion
Over Gerrit Bouwhuis

Presentaties over de resultaten van het project RiO

15.10 uur: over textielrecycling, door Ger Brinks, lector Smart Functional Materials bij Saxion.
15.40 uur:
over de beleving van de consument van recycling, door Karin van Beurden, lector Product Design bij Saxion.

16.10 uur: over kunststofrecycling, door Tonny van Dijk, als vertegenwoordiger van het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim.

16.40 uur: De bruikbaarheid van de RiO-resultaten door Tom Evers, lid van de gebruikersgroep van RiO.

17.00 uur: Paneldiscussie
Ger Brinks, lector Smart Functional Materials bij Saxion, leidt de discussie met panelleden Martin Olde Weghuis, Tonny Grimberg, Tonny van Dijk en Gerrit Klein Nagelvoort.
Locatie
Het congres vindt plaats bij Saxion in Enschede, M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede. Zie voor locatie, route en parkeren de website van Saxion.


Kosten en aanmelden
Aan deelname aan dit congres zijn geen kosten verbonden, maar aanmelden is wel nodig. Hierbij geldt: vol = vol. U kunt zich aanmelden via onderstaande button
Het project Recycling in Ontwerp wordt gesteund door SIA Stichting Innovatie Alliantie.
Het
congres wordt mede mogelijk gemaakt door:
Afmelden voor deze nieuwsbrief.
Saxion

« Ga terug