Project KOENST van start

dinsdag 18 september 2012

KOENST

Renewable energie-efficiënte kunststof productietechnologieën voor het grensoverschrijdende MKB

Onderzoeksproject (lopend) - In de kunststofverwerkende industrie bestaat een groot deel van de kosten uit energiekosten, waardoor de vraag energie-efficiënte oplossingen van doorslaggevende betekenis kan zijn. Naast deze vraag speelt duurzaamheid in het gebruik van de beschikbare energiebronnen een grote rol in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Vanuit deze drive is dit onderzoek ontstaan.

 

In dit project zijn daarvoor verschillende soorten, onderling aanvullende, expertisegebieden uit Nederland en Duitsland samengebracht:

  • Kennisinstellingen: Windesheim (lectoraat Kunststoftechnologie, energie, werktuigbouw, elektrotechniek) en Universiteit Duisburg IPE (fundamenteel en toegepast onderzoek met betrekking tot het ontwerp van kunststofverwerkende machines, energiegebruik bij kunststofverwerkende processen, mobiele meetopstellingen)
  • Solution providers: (energie-efficiëntie-advies; alternatieve energiedragers, energieterugwinning)
  • Kunststofverwerkende bedrijven (praktijkkennis met betrekking tot energievragen en oplossingen)

Om te onderzoeken hoe bij de kunststofverwerkende bedrijven concrete energie-innovaties een bijdrage leveren aan de doelstelling om 10% energiereductie te bereiken is een onderzoeksprogramma opgezet. Dit programma kent ontwikkelingen op drie innovatiegebieden waarop energie-efficiency resultaten te behalen zijn die aansluiten op concrete actuele vragen vanuit het betrokken MKB-netwerk:

  • Energieoptimalisatie van het productieproces
  • Inzetten van alternatieve en duurzame energiedragers
  • Hergebruik en opslag van energie

Deelresultaten onderzoek


Energieoptimalisatie van het productieproces

Windesheimstudenten hebben in de minor Thermodynamical Engineer procesoptimalisatieonderzoeken gedaan bij Indupac en Sphere Nederland. Bij Indupac is de mogelijkheid onderzocht om pallets (kunststofkorrels) met restwarmte te verwarmen. Bij Sphere Nederland is het energieverbruik van het productieproces in kaart gebracht en zijn besparingssuggesties gedaan. Beide projecten worden vervolgd in 2013 in de minor Duurzame Energie.

Inzetten van alternatieve en duurzame energiedragers
De studenten zijn ook aan de slag gegaan met het thema ‘alternatieve energiebronnen’. Zij ontwikkelden twee nieuwe concepten voor gasgestookte verwarming van spuitgietmachines. De concepten onderscheiden zich van elkaar door een axiale of een radiale brander en warmteoverdracht door straling of convectie. Inmiddels is een conceptkeuze gemaakt op basis van een presentatie van de resultaten. Daarnaast is een numeriek model in ontwikkeling voor het voorspellen van thermische spanningen in het materiaal.

Hergebruik en opslag van energie
Binnen het thema ‘hergebruik van energie’ zijn er drie lopende onderzoeksprojecten. In twee projecten wordt onderzocht welke methode optimaal rendement haalt uit het voorverwarmen van granulaat met behulp van vrijgekomen warme lucht die door een persluchtkanaal terug gebracht wordt in het proces. In deze projecten wordt intensief samengewerkt met de Universiteit in Duisburg en een Duits bedrijf dat gespecialiseerd is in filtertechnologieën. Het derde onderzoeksproject wordt uitgevoerd bij DION. In dit project maakt een vlekkenkaart inzichtelijk op welke plaatsen en op welke tijdstippen binnen een bedrijvenpark van zeven kunststofverwerkende bedrijven energie nodig is én over is. Naast het bedrijventerrein wordt ook de gemeente bij dit project betrokken.

 

 

« Ga terug