Deelresultaten project Recycling in Ontwerp

donderdag 28 maart 2013

 

Lectoraat Kunststoftechnologie
Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim Zwolle heeft als doel het hoger onderwijs in kunststoffen te bevorderen. Dat gebeurt onder meer door cursussen te geven, onderzoek te doen en projecten op te zetten. Het lectoraat doet vooral toepassingsgericht onderzoek naar de verwerking en het gebruik van kunststoffen. Het onderzoek richt zich daarbij vooral op de verwerkingskant van kunststoffen. Procesoptimalisatie en de toepassing van nieuwe materialen spelen hierin een grote rol. Recycling, milieubeheer, energiebesparing en het gebruik van biomaterialen zijn belangrijke onderzoeksgebieden.
 
Eén van de projecten van het lectoraat Kunststoftechnologie, die op dit moment loopt, is het SIA RAAK-MKB project Recycling in Ontwerp. De aanleiding voor dit onderzoek is dat veel ondernemers wel gerecycled materiaal willen verwerken in nieuwe producten, maar ze zien de grote onderlinge kwaliteitsverschillen in de kunststoffen als een groot probleem. Dit kan voorkomen worden door al bij de fabricage rekening te houden met recyclebaarheid. De projectpartners Windesheim, Saxion, TU-Delft, Industrial Design Centre, producenten, verwerkers en ontwerpers onderzoeken in dit project hoe het productontwerp de recyclebaarheid kan verbeteren. Daarnaast willen zij demonstreren dat recycling van kunststof of textiel niet per definitie leidt tot downcycling. Dit project wordt gefinancierd via de RAAK-regeling van de Stichting Innovatie Alliantie.
 
Het MKB heeft behoefte aan eenvoudige hulpmiddelen waarmee de potentie van het hergebruik van kunststoffen en textiel inzichtelijk kan worden gemaakt. De verschillende stadia van de productlevenscyclus en de invloed van het ontwerp hierop worden in dit proces onder de loep genomen.
 
Handzame do's en don'ts
Met ´demontage´ voorkom je vervuiling van de afvalketen. De transformatie van afval tot grondstof is bepalend voor het toepassingsgebied. Maar welke gevolgen heeft het transformatieproces op het materiaal en het uiteindelijke ontwerp? En hoe reageren de verwerkende industrie en eindgebruiker op recyclaat? Het project komt met handzame do’s en don’ts. Hierdoor kan innovatie op zowel product- als op marktniveau worden gecreëerd. Recycling wordt bevorderd en er wordt bespaard op schaarse natuurlijke bronnen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de Nederlandse economie.
 
Inmiddels zijn er een aantal ontwerpcases uitgevoerd. Studenten hebben daarin een aantal ontwerpen afgeleverd die de recyclebaarheid van een aantal producten kunnen verbeteren. Vervolgens is de ontwerpmethodiek geanalyseerd. Dit zou ontwerpers kunnen helpen met het ontwerpen van producten die beter geschikt zijn voor recycling.
 
Om er achter te komen wat daadwerkelijk de effecten zijn van recyclen is er een grote hoeveelheid proefstaafjes geproduceerd. Een aantal is achtergehouden om metingen mee te doen, de rest is door een shredder gehaald. De gemalen deeltjes uit de shredder zijn opnieuw gebruikt om proefstaafjes te produceren. De kunststoffen polypropeen en polyetheen zijn op deze manier zeven keer gerecycled. Hierbij blijkt dat, tot nu toe, veel mechanische eigenschappen niet of weinig achteruit gaan door het recycleproces zelf.
 

> Houd ook 15 oktober vrij in uw agenda, want dan wordt dit project afgesloten door middel van een congres bij Saxion, Enschede.

Meer informatie is te vinden via de website van het lectoraat.
« Ga terug