Terugblik Rethink

dinsdag 25 oktober 2011

Tijdens de afgelopen Dutch Design Week in Eindhoven hebben We Are Perspective, Pezy Product Innovation en DPI Value Centre voor de derde keer een Rethink-bijeenkomst georganiseerd. Rethink gaat over het ‘anders kijken naar producten’ en oplossingen creëren vanuit een duurzaam perspectief. Tijdens dit evenement hebben vooraanstaande bedrijven hun kennis en ervaring gedeeld en realistische cases geleverd voor de workshop over merken en productontwikkeling in relatie tot duurzaamheid.

Dit jaar was het centrale thema ‘Marine Litter’ en zijn concepten bedacht, die een oplossing vormen voor de vervuiling van de oceanen. Producten voor de toekomst die de kracht van merk, functionaliteit, materialen en technologie combineren. Tijdens de workshop zijn de deelnemers uitgedaagd na te denken over duurzaamheids-aspecten binnen een merkcontext. De groepen zijn gesplitst en aan de slag gegaan met materiaal- en technologieaspecten of met gebruikersbehoeften en merkbeleving.

              

Reactie deelnemer Maarten Keijzers, Kennishouder bij IPS Technology
"Bij IPS Technology zoek en bundel ik relevante kennis over industriële verpakkingen. Ik draag dat over op ontwerpers, die daar weer mee aan de slag gaan. Met het thema ‘Marine Litter’ ben ik tot op heden nog niet bezig geweest. De inhoud van de meeste presentaties was daarom volledig nieuw voor mij. Ik vond het jammer dat niet alle presentaties direct aansloten op het thema en dat ze inhoudelijk niet zo diep op het onderwerp ingingen. Het is leuk om tijdens de workshop zelf met het thema aan de slag te gaan. Ik miste vanuit de lezingen echter voldoende achtergrondinformatie om met de groep een onderbouwde oplossing voor de case van Heinz te presenteren.
Het was voor mij de eerste keer dat ik heb deelgenomen aan een Rethink bijeenkomst. Ik heb het als zeer inspirerend ervaren om met een groep mensen met verschillende achtergronden van gedachten te wisselen over een centraal thema. Daarin zit wat mij betreft de kracht van deze bijeenkomsten."

« Ga terug