Terugblik bijeenkomst Duurzaam produceren in de kunststofindustrie

woensdag 28 september 2011


Tijdens de Kunststoffenbeurs 2011 in Veldhoven organiseerde het Innovatienetwerk RKI de discussie, ‘Duurzaam produceren in de kunststofindustrie’. Berenschot gaf een beeld van de eerste resultaten van het onderzoek en de rondgang langs een groot aantal RKI bedrijven, als vervolg op de MJA3 voorstudie NRK: De koolstof-keten-cirkel. De aanwezigen kregen daarna de gelegenheid om de voor henzelf relevante kansen te inventariseren door aan zeven benoemde voordelen van duurzaam produceren ideeën en projecten toe te voegen. In korte tijd werd op de borden een twintigtal ideeën opgehangen op groene (‘kan ik alleen), gele (‘met partners’) en blauwe (‘eerst kennis ontwikkelen’) kaarten. In het half uur daarna zijn de ideeën toegelicht en actief besproken.

Zo werd een lijst genoemd met lagere GER-waarden, die het opzoeken van te kiezen materiaal vereenvoudigt, de normalisatie van afvalverwijdering, een alternatief voor autolakken, een betere systematiek voor afvalinzameling en een quick&dirty LCA tool die snel inzicht geeft voor snelle besluitvorming. Tenslotte werd ook het versterken van opleidingsniveaus en lichtere en sterkere ontwerpen genoemd.
Deze korte video geeft een beeld van de bijeenkomst en de mening van een deelnemer.

« Ga terug