Terugblik NRK Masterclass People-Planet-Profit 23-06-11

donderdag 23 juni 2011

 

 Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. Het is een enorme uitdaging voor ondernemers om goed in te spelen op de kansen. Tijdens de presentatie van Syntens werd duidelijk dat de grootste slag te maken is met het aspect waar het meeste te halen valt. Alle deelnemers ontvingen ook een staalkaartenboek met 49 praktijkvoorbeelden. Er is tevens stilgestaan bij de Duurzaamheids Quick Scan, de energiescan en de milieubarometer. De masterclass werd gekenmerkt door een levendige discussie en veel uitwisseling van ervaringen.

Terugblik en reacties deelnemers 

“Ik verdiep me al enige jaren in deze materie, dus was op redelijk bekend terrein. Vanwege de toespitsing op onze branche deed ik aan deze masterclass mee. Berenschot maakte een goede analyse van de situatie in onze sector en de kant van de biopolymeren. Ook Syntens gaf een goede presentatie. Graag had ik nog meer willen weten over het sluiten van de keten, maar ik realiseer me dat het niveau van deze masterclass al fors is. NRK legt de lat hoog!” 
Ingeborg Duurkoop, Product Design Manager Vita Comfort Foams

“Voor mij had de masterclass nog wat meer diepgang mogen hebben, bijvoorbeeld over de berekening van een LCA, want ik ben al aardig geïnformeerd. Maar ik begrijp dat veel onderwerpen aan de orde moesten komen in kort tijdbestek. Een doel voor mij was ook andere bedrijven te ontmoeten om van gedachten te wisselen. Al met al vond ik het een informatieve bijeenkomst waarin door de organisatoren veel inkijk is gegeven in het begrip PPP. Dat maakt het deelnemers mogelijk verder te verdiepen in people, planet en profit.”  
Ruurd Ouwehand, Managing Director Van der Windt

 

De NRK Masterclass People-Planet-Profit is ontwikkeld voor directie en middle management van bij de Federatie NRK aangesloten bedrijven. Deze brengt alle duurzaamheidaspecten voor de rubber- en kunststofindustrie aan bod die relevant zijn. Doel is op interactieve wijze te informeren over de nieuwe taal, filosofie en tools behorend bij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de branche.
De NRK Masterclass wordt georganiseerd door Berenschot en Syntens. Zij gaan onder andere in op duurzame producten, het sluiten van de materiaalketen en de inzet van biobased materialen. Na afloop van de masterclass ontvangen deelnemers een boekje over duurzaamheidsbegrippen, van ABC-X tot Wobbe-index en zetmeel.
 
Dit was de eerste van vier bijeenkomsten. De volgende bijeenkomsten zijn op 15 september (Deventer), 27 oktober (Eindhoven)
en 17 november (Nieuwegein). Voor NRK-leden zijn de bijeenkomsten gratis.
« Ga terug