World Class Manufacturing workshop

donderdag 16 juni 2011

 

‘Zo efficiënt mogelijk producten maken die de klant wenst’: Het is een universele regel bij bedrijven, maar na verloop van tijd sluipen er vaak minder efficiënte processen in. De PVT organiseerde daarom de praktijkbijeenkomst World Class Manufacturing (WCM). PVT-bestuurder Peter Toonssen (TNO) leidde de discussie in goede banen. De PVT, branchevereniging voor kunststofverwerkers, organiseert jaarlijks een serie bijeenkomsten voor de kunststofindustrie met de focus op (productie)techniek en innovatie. Meer informatie: www.pvt.nl.

Terugblik
“We zijn gestart met 5S om gedragsverandering te realiseren”, aldus Hans Melio (directeur GL Plastics). “We hebben iedereen laten nadenken over wat verspilling is en wat een waardetoevoegende activiteit. Die bewustwording levert enorm veel op.”
Robin Baars (Van Lente & De Vos) zette de deelnemers aan het werk met een knelpunt die ze in kleine groepjes moesten oplossen. Elke groep pakte de oplossingsroute weer anders aan. “Het is ook niet gemakkelijk om problemen op te lossen, omdat we vastzitten in bepaalde routines. Ga dus kijken hoe de zaken lopen. Klopt de informatie die je hebt gekregen?”, aldus Baars.
Tot slot wees Jo van de Put (Syntens) op het belang van een bedrijfsdoelstelling voor efficiency in het bedrijf. “Stel vast wat de grote structuur is voor je bedrijf, wat wil je zijn, wie wil je bereiken. En communiceer die ook naar al je medewerkers, naar alle afdelingen.” Het voorkomt dat afdelingen elkaar voor de voeten lopen in plaats van efficiënt naar hetzelfde doel te streven.

 

            

« Ga terug